złoto inwestycyjne

Oprócz monet bulionowych, dobrym pomysłem może być też zakup jednej, lub nawet kilku monet historycznych. Ten rodzaj numizmatów także może być dobrym pomysłem na ulokowanie zgromadzonych oszczędności.

Jedną z monet, która powinna zacnie prezentować się w portfolio inwestycyjnym, bez wątpienia może być numizmat o nominale piętnastu rubli z podobizną cara Mikołaja II. Nie da się ukryć, że ten, a także inni władcy z dynastii Romanowów odcisnęli duże piętno na losach Rosji. Zarówno pod względem politycznym, historycznym, jak i wreszcie społecznym. Do dziś jest to zresztą jedna z najbardziej znaczących dynastii w dziejach kraju ze stolicą w Moskwie. Nic więc dziwnego, że Mikołaj II znalazł się także na przytaczanej tu historycznej monecie. Podobizna cara stanowi centralny punkt awersu monety. Na rewersie dostrzeżemy z kolei godło Imperium Rosyjskiego, jak nazywano carską Rosję. Jest nim oczywiście słynny do dziś dwugłowy orzeł. Warto dodać, że na skrzydłach orła uwiecznionego na rewersie znajdują się herby wszystkich państw, które kiedykolwiek znajdowały się pod rosyjskim panowaniem. Jak nietrudno się domyślić – choćby z faktu rozbiorów Polski – znajduje się tam także herb Rzeczpospolitej. Jeśli chodzi o zawartość złota w monecie, równa się ona trzem dziesiątym uncji trojańskiej. Próba kruszcu użyta do wybicia numizmatu wynosi dziewięćset.

Motywem kolejnej monety, którą z pewnością warto mieć w swym zbiorze, również jest władca. Tym razem chodzi o Napoleona III. Pełnił on między innymi funkcję cesarza Francji w drugiej połowie XIX stulecia. Podobizna władcy znajduje się na awersie monety. Pod spodem widnieje zaś napis, który można przetłumaczyć jako CESARZ NAPOLEON III. N odwrocie monety można z kolei zauważyć laurowy wieniec. Jest to zresztą dość często spotykany motyw europejskiej heraldyki. Pod laurem widoczna jest inskrypcja: CESARSTWO FRANCUSKIE. Nominał monety równy jest dziesięciu frankom.

Tavex jest wiodącym dealerem metali szlachetnych w Polsce. W naszej ofercie znajdują się także monety historyczne. W oddziałach Tavex w Warszawie, Gdyni czy Katowicach, nasi doradcy pomogą wybrać najlepszą ofertę, tak by inwestycja w złoto inwestycyjne, była w pełni opłacalna dla portfela przyszłych nabywców.

Kolejnym monarchą sportretowanym na monecie jest austriacki cesarz Franciszek Józef. Sprawował on rządy w Cesarstwie Austro-Węgierskim w latach 1848-1916. Był to jeden z najważniejszych monarchów w skali całej ówczesnej Europy. Moneta o nominale odpowiadającym dziesięciu dukatom to jedna z cenniejszych monet historycznych emitowana w kraju ze stolicą w Wiedniu. Nic dziwnego. Prezentuje się ona znakomicie, z dbałością o każdy szczegół grawerunku na monecie. Tak jak w przypadku innych monet, tak i ten egzemplarz produkowany jest ze

złota o wysokiej próbie. To kolejny czynnik, który świadczy o wysokiej jakości numizmatu. Wizerunek wspominanego już tutaj Franciszka Józefa znajdziemy na awersie monety. Z kolei na rewersie widoczny jest herb rodu Habsburgów. To właśnie z tej dynastii pochodził władca, któremu dedykowana jest moneta. Warto chyba także nadmienić, że wszystkie prezentowane tutaj monety są również regularnym i honorowanym środkiem płatniczym. To sprawia, że są one zwolnione z podatku od obrotu. Jest to argument, który zdecydowanie przemawia za lokatą środków między innymi w monety historyczne.