IT

1 lipca oficjalnie dwóch skandynawskich liderów rynku IT i sustainability – Cybercom Group oraz Knowit – połączyło swoje siły. Fuzja obejmuje także polski oddział Cybercom zlokalizowany w Warszawie, Łodzi oraz Bydgoszczy, który stał się częścią nowo utworzonej jednostki Knowit Connectivity.

Cybercom Poland Sp. z o.o. zmieni nazwę na Knowit Poland Sp. z o.o. i stanie się częścią jednej z największych firm IT w Europie, która po fuzji będzie zatrudniać łącznie ok. 3800 osób w sześciu krajach: Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Niemczech i w Polsce.

Dzięki fuzji powstała potężna organizacja, która pod hasłem Makers of Sustainable Future zaproponuje bardziej kompleksowe rozwiązania dla klientów w obszarze cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju. Połączona oferta obydwu firm jest bowiem odpowiedzią na potrzeby klientów – z jednej strony zapewnić stabilny rozwój biznesu, z drugiej zaś uwzględnić potrzeby społeczeństwa i środowiska. Naprzeciw wychodzi im nowy skandynawski powerhouse. Dotychczasową ofertę Knowit w obszarze strategicznego podejścia do transformacji cyfrowej i proponowanych systemów IT uzupełni Cybercom, który wnosi do firmy technologiczny know-how w obszarze tworzenia „zielonego” oprogramowania.

Jan Matulewicz, Managing Director Cybercom Poland (wkrótce Knowit Poland) widzi w fuzji szansę na dalszy rozwój polskiej spółki.

– Dzięki połączeniu nasza oferta technologiczna powiększy się o obszary, w których dotychczas nie byliśmy obecni. Będzie się to wiązało z realizacją projektów dla nowych klientów, a co za tym idzie spodziewamy się dalszego wzrostu zatrudnienia. To, co się nie zmieni, to silne skupienie wokół rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi. Obydwie firmy od wielu lat stawiały ten aspekt w centrum uwagi. Efekt synergii wiedzy i kompetencji zaowocuje tym, że będziemy w stanie jeszcze bardziej spełniać wymagania biznesowe naszych klientów w zakresie cyfryzacji, odpowiadając jednocześnie potrzebom społeczeństwa i środowiska.


W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
Przemysław Dana, Senior PR & Communication Specialist
[email protected],
+48 726466645

O firmie Knowit:
Jesteśmy konsultantami ds. digitalizacji i skandynawskim powerhouse w dziedzinie cyfrowych modeli biznesowych przyszłości. Naszą wizją jest stworzenie zrównoważonego społeczeństwa poprzez digitalizację i innowacje. Knowit wspiera swoich klientów w transformacji cyfrowej i wyróżnia się wśród innych firm konsultingowych dzięki zdecentralizowanej organizacji i zwinnym metodom pracy. Działalność podzielona jest na cztery departamenty biznesowe – Solutions, Experience, Connectivity i Insight – które oferują usługi w zakresie rozwoju systemów szytych na miarę w obszarze cyfrowej obsługi klienta, internetu rzeczy, chmury, cyberbezpieczeństwa i doradztwa w zakresie zarządzania. Kompetencje z kilku obszarów biznesowych są często łączone w projektach klientów.

Firma Knowit została założona w 1990 roku, a po przejęciu Cybercom 1 lipca 2021 roku zatrudnia około 3 800 pracowników, głównie w krajach skandynawskich, ale także w Polsce i Niemczech. Fuzja z Cybercom stworzyła nowe możliwości realizowania większych i bardziej złożonych projektów, przede wszystkim w sektorze przemysłowym, technologicznym i telekomunikacyjnym. A wszystko w duchu cyfrowych rozwiązań dla wyzwań zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Knowit AB jest notowana na giełdzie od 1997 roku, a obecnie obrót akcjami spółki odbywa się na Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Cybercom Poland (wkrótce Knowit Poland) obecny jest w Polsce od 1997 roku. W biurach mieszczących się w trzech polskich miastach – Łodzi, Warszawie oraz Bydgoszczy – zatrudniamy przeszło 300 pracowników, z czego 250 to eksperci technologiczni. Więcej informacji na temat Knowit można znaleźć na stronie knowit.eu