fotowoltaika

Veolia Energia Łódź oraz Veolia Energia Warszawa nawiązały współpracę z firmą SunRoof. Startup specjalizuje się w tworzeniu dachów solarnych 2w1 i rozwiązań wspierających inteligentne zarządzanie energią.

Partnerstwo łączy nowoczesną technologię solarną SunRoof z największym w Polsce systemem energetyki cieplnej Veolii, wyznaczając drogę do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

W ramach porozumienia pomiędzy podmiotami, SunRoof został wyłącznym dostawcą fotowoltaiki zintegrowanej z budynkiem (BIPV) dla klientów Veolii, których potencjalna moc instalacji mieści się w przedziale 50-500 kWp. Pierwsze wspólne projekty, zapewniające 100% energii z OZE (odnawialne źródła energii), zostaną zrealizowane jeszcze w 2021. W ramach podpisanego partnerstwa, SunRoof i Veolia zrealizują dla klientów biznesowych i samorządowych projekty zapewniające 100% energii pochodzącej z OZE.

Wzrost znaczenia energetyki słonecznej

Połączenie dachów solarnych i fasad 2w1, oferowanych przez SunRoof, oraz ponad 20-letniego doświadczenia w dostawie ciepła i zarządzaniu energią Veolii stanowi istotny krok w kierunku budowy niskoemisyjnego systemu energetycznego oraz rozwoju ekologicznych i efektywnych ekonomicznie rozwiązań.

Współpraca polega na wykorzystaniu technologii SanRoof jako podstawowego źródła energii w połączeniu z nisko- i zeroemisyjnymi sieciami ciepłowniczymi i elektroenergetycznymi, pokrywającymi resztę zapotrzebowania na prąd i ciepło w domach oraz obiektach użyteczności publicznej.

Ideą działalności Veolii jest „odnawianie zasobów świata”, rozumiane m.in. jako optymalne wykorzystanie zasobów, które mamy do dyspozycji. Sięgnięcie po energią słoneczną jest naturalnym krokiem w realizowanym przez nas procesie dekarbonizacji. Wprowadzając do naszej oferty szereg usług opartych o fotowoltaikę wspieramy zieloną transformację w Polsce, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza w miastach i przestawienia gospodarki na tory niskoemisyjności. – Adrian Sienicki, dyrektor handlowy Veolia Energia Łódź.

Znaczenie OZE w transformacji energetycznej

W zaprezentowanej na początku br. strategii Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. przewidziano wzrost udziału OZE – w perspektywie do 2030 r. w końcowym zużyciu energii brutto na poziomie min. 23 proc. − nie mniej niż 32 proc. w elektroenergetyce (energetyka wiatrowa i fotowoltaika), 28 proc. w ciepłownictwie, 14 proc. w transporcie (z dużym wkładem elektromobilności).

[materiał powstał we współpracy z firmą Veolia Energia Łódź S.A.]