Instytut De Republica oraz Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie poświęconym tradycji Powstań Śląskich, zorganizowanym w ramach obchodów 100-lecia Powstań Śląskich 1919-1920-1921.

– Jednym z celów przyświecających działalności Instytutu De Republica, zapisanym w statucie, jest organizowanie projektów edukacyjnych. Naturalnym jest więc to, że zaangażowaliśmy się w przedsięwzięcie, jakim jest konkurs z okazji setnej rocznicy Powstań Śląskich. Pielęgnowanie pamięci o ważnych wydarzeniach, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie się państwa polskiego, jest naszym obywatelskim obowiązkiem. Jeśli możemy to robić nie tylko poprzez organizację sesji naukowych czy wydawanie książek o tematyce historycznej, których odbiorcami są de facto osoby dorosłe, to jest tym bardziej wartościowe. Dzieci i młodzież mają fantastyczny dar interpretowania, którego nie mamy my – dorośli. Potrafią podejmować zadany im temat bez skazy doświadczeń życiowych, bagażu zdobytej wiedzy czy przyjętych tudzież zasłyszanych gdzieś oglądów. Ich spostrzeżenia i wnioski mogą być z kolei bardzo cenną lekcją dla nas – dorosłych – zauważa Dyrektor Instytutu De Republica, dr hab. Bogumił Szmulik, prof. ucz.

Konkurs podzielony jest na cztery grupy tematyczne i jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, średnich, placówek szkolno-wychowawczych, domów i ośrodków kultury, z wyjątkiem kategorii literackiej, w której mogą wziąć udział również osoby pełnoletnie, niebędące uczniami.

KONKURS LITERACKI dla uczniów szkół podstawowych z klas VII – VIII, uczniów szkół średnich, pełnoletnich uczestników indywidualnych.

KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI, uczniów klas VII-VIII i szkół średnich.

KONKURS AUDIOWIZUALNY dla uczniów szkół podstawowych z klas VII – VIII, uczniów szkół średnich.

KONKURS FOTOGRAFICZNY dla uczniów szkół podstawowych z klas VII – VIII, uczniów szkół średnich.

Prace konkursowe, wraz ze stosownymi załącznikami, należy przesłać pocztą tradycyjną z dopiskiem: konkurs „Powstania Śląskie” na adres: Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice do dnia 31 grudnia 2021 roku.