Rynek nieruchomości

Indeks Deutsche Hypo REECOX wzrósł do 198,5 punktów

Koniunktura na rynku nieruchomości w Polsce w trzecim kwartale utrzymywała się na niemal stałym poziomie. Przy wzroście o 0,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem, indeks nadal utrzymuje się tuż poniżej granicy 200 punktów na poziomie 198,5 punktów.

Beata Latoszek, dyrektor Przedstawicielstwa w Warszawie: „W trzecim kwartale odnotowano dalsze ożywienie na polskim rynku nieruchomości. Przy wolumenie transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych wynoszącym ok. 1,6 mld euro osiągnięto 50-procentowy wzrost wartości w porównaniu z trzecim kwartałem 2020 roku. Prognozy rynkowe są nadal bardzo pozytywne, ponieważ nieoficjalna inflacja jest znacznie wyższa niż oficjalnie podawana wartość 6 procent, co z kolei powoduje coraz większe zainteresowanie polskim rynkiem nieruchomości ze względu na brak alternatywnych możliwości inwestycyjnych.”

REECOX przedstawia kwartalnie rozwój sytuacji gospodarczej na rynku nieruchomości w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Polsce, Hiszpanii i Holandii. Obliczenia dla każdego z tych sześciu krajów przeprowadzane są w oparciu o pięć zmiennych wejściowych. W Polsce są to indeks giełdowy WIG20, WIG Developers (NIER), wskaźnik nastrojów gospodarczych (ESI) Komisji Europejskiej dla Polski, bazowa stopa procentowa EBC oraz stopa procentowa dziesięcioletnich polskich obligacji skarbowych. W trzecim kwartale zmienne wejściowe kształtowały się w różny sposób. Podczas gdy polski indeks giełdowy WIG20 oraz indeks nieruchomości WIG Developers ponownie zwiększyły swoją wartość (odpowiednio +4,1% i +5,0% w porównaniu z poprzednim kwartałem), wzrósł sceptycyzm w odniesieniu do klimatu gospodarczego, którego wskaźnik nastrojów gospodarczych (ESI) spadł o 1,7% kwartał do kwartału.

„Popyt na nieruchomości logistyczne utrzymuje się nadal na wysokim poziomie. Przede wszystkim magazyny z przeznaczeniem pod lekką produkcję cieszą się popularnością, ponieważ coraz więcej firm z Chin rozpoczyna produkcję w Europie. Polski rynek nieruchomości biurowych również pozostaje stabilny i charakteryzuje się niezmiennie wysokimi stopami rentowności, niskim poziomem pustostanów oraz wysokim popytem przy niskiej podaży. Sytuacja pozostaje trudna dla hoteli specjalizujących się w obsłudze gości biznesowych oraz dla centrów handlowych. W segmencie nieruchomości mieszkaniowych na rok 2022 przewiduje się dalszy wzrost cen, a w porównaniu z rynkiem zachodnioeuropejskim istnieje tutaj jeszcze możliwość korekty w górę” – powiedziała

Beata Latoszek podczas prezentacji danych REECOX.

Deutsche Hypo – NORD/LB Real Estate Finance jest centrum kompetencji Norddeutsche Landesbank w zakresie finansowania nieruchomości komercyjnych. Jednostka prowadzi działalność w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, krajach Beneluksu,

Hiszpanii, Polsce i Austrii, a jej główna siedziba mieści się w Hanowerze. Jest również reprezentowana w Berlinie, Düsseldorfie, Frankfurcie, Hamburgu i Monachium, a także w Londynie, Paryżu, Warszawie, Amsterdamie i Madrycie. NORD/LB jest jednym z głównych niemieckich podmiotów finansujących nieruchomości. Więcej informacji znajduje się na stronie www.deutsche-hypo.de

Kontakt:
Frank Schrader (Kierownik Deutsche Hypo – NORD/LB Real Estate Finance)
Telefon: +49 511 3045-312 / E-Mail: [email protected]