We wtorek 19 października odbyło się kolejne spotkanie „Kawa z Kogeneracją”. Gośćmi cyklu zainicjowanego przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych byli przedstawiciele przedsiębiorstw ciepłowniczych: Fortum Power and Heat Polska i Veolia Energia Poznań oraz administracji samorządowej: Urzędu Miejskiego we Wrocławiu i Urzędu Miasta w Poznaniu.

W spotkaniu z dziennikarzami branżowymi, które odbyło się w formule on-line uczestniczyli:
⦁ Anna Małolepsza-Kasner – Dyrektor Funkcji Klienta / Head of Customer Function w firmie Fortum;
⦁ Bartłomiej Pawluk – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju w firmie Veolia Energia Poznań;
⦁ Katarzyna Szymczak-Pomianowska – Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, Urząd Miejski Wrocławia;
⦁ Magdalena Żmuda – Dyrektor Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Poznania.

Aktywność branży ciepłowniczej

Podczas kolejnej „Kawy z Kogeneracją” rozmawiano o działaniach podejmowanych przez przedsiębiorstwa branży ciepłowniczej i administrację samorządową, mających na celu ograniczenie liczby indywidualnych źródeł ciepła, opalanych paliwami niskiej jakości w aglomeracjach miejskich. Zaproszonym dziennikarzom przedstawiono sytuację związaną z tempem rozwoju nowoczesnych systemów ciepłowniczych; realizacji przyłączeń np. gospodarstw indywidualnych do sieci ciepłowniczych.

– Kogeneracja wraz z rozwojem sieci ciepłowniczych ma kluczowy wpływ na walkę ze szkodliwym zjawiskiem niskiej emisji w miastach. – podkreślił Bartłomiej Pawluk, Członek zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Veolia Energia Poznań. – Dlatego niezwykle istotne są przedsięwzięcia podejmowane przez spółki ciepłownicze. W poznańskiej EC Karolin realizujemy inwestycje zarówno w obszarze wytwarzania energii, jak i rozbudowy samych sieci ciepłowniczych. Nie moglibyśmy tego jednak dokonać, gdyby nie stały dialog z partnerami samorządowymi. Dowodem na to jest m.in. obecność Veolia Energia Poznań w miejskim programie Kawka. Na przestrzeni ostatnich sześciu lat pozwoliło to na podłączenie do sieci ciepłowniczej około 100 różnych budynków, dysponujących do tej pory lokalnymi węglowymi źródłami ciepła.

O doświadczeniach wrocławskich w zakresie troski o czyste powietrze mówiła Anna Małolepsza-Kasner – Dyrektor Funkcji Klienta / Head of Customer Function w firmie Fortum.

– Ciepło bez smogu jest podstawowym zagadnieniem w naszej codziennej działalności. Stąd rozwój sieci ciepłowniczych i podłączenia kolejnych nieruchomości do ciepła sieciowego zajmują tak ważne miejsce w naszej strategii. To właśnie dzięki temu w dużej mierze redukujemy emisję szkodliwych substancji – podkreśliła Anna Małolepsza-Kasner. – Od 2018 r. współpracujemy z władzami miast w zakresie podłączania budynków do sieci. W 2018 r. ruszył program „Czysta Energia dla Wrocławia”, w ramach którego przyłączyliśmy do sieci kilkadziesiąt kamienic. Stawiamy sobie cel, aby do 2024 r. przyłączyć 300 kamienic. Programem objęty jest rejon Śródmieścia Wrocławia, gdzie dysponujemy listą konkretnych budynków, które zostaną włączone do systemu. Regularnie sprawdzamy, gdzie powinniśmy rozwijać sieci ciepłownicze – chcemy być z siecią tam, gdzie będą powstawały nowe budynki i nowe osiedla.

Z perspektywy samorządów

Przedstawiciele administracji samorządowej podzielili się doświadczeniami w działaniach na rzecz ograniczenia produkcji ciepła z tzw. kopciuchów i omówili kwestię dofinansowania wymiany źródeł ciepła we Wrocławiu i Poznaniu.

– Pod koniec 2019 r. rozpoczęliśmy program „Wrocław bez smogu”. W ramach współpracy z Politechniką Wrocławską oszacowaliśmy 20 tys. lokali, z czego 2/3 stanowiły lokale gminne, w których należy wymienić źródło ciepła na ekologiczne. Determinuje nas uchwała antysmogowa, która zakłada, że do lipca 2024 z mapy Wrocławia muszą zniknąć piece pozaklasowe, klasy 1. i 2., natomiast do lipca 2028 r. muszą zniknąć piece klasy 3. 4. 5. – zaznaczyła Katarzyna Szymczak-Pomianowska – Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu. – Podjęliśmy współpracę z Fortum, żeby skoordynować harmonogramy. Tylko w tym roku do ciepła sieciowego Wrocław przyłączy 116 gminnych budynków. Dodatkowo władze miasta zachęcają mieszkańców do korzystania z programu Kawka+. Wsparcie w procesie transformacji stanowią Doradcy Energetyczni – zachęcający do wymiany ogrzewania i wspierający fachową wiedzą w całym procesie inwestycyjnym.

Podczas spotkania rozmawiano także o projektach, które służą poprawie jakości powietrza w miastach, ze szczególnym uwzględnieniem ciepłownictwa i dostarczania ciepła do domów.

– Wymiana źródeł ciepła w Poznaniu nabiera tempa. Oprócz programu miejskiego, mieszkańcy mogą korzystać ze wsparcia ze środków rządowego programu Czyste Powietrze, który daje możliwość finansowania zadań termomodernizacyjnych. W przypadku realizacji inwestycji w obiektach znajdujących się w zasobach miejskich – wraz z wymianą kopciuchów przystosowujemy budynki do oszczędności energetycznej – podkreśliła Magdalena Żmuda Dyrektor Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Poznania. – Rozpoczęliśmy współpracę z Veolia Energia Poznań – utrzymując stały kontakt i organizując cykliczne spotkania. Wymieniamy się informacjami, co pozwala lepiej działać np. doradcom energetycznym, którzy wiedzą gdzie się udać, pod jaki adres.

W trakcie spotkania wielokrotnie podkreślano znaczenie edukacji mieszkańców i wzrostu świadomości społecznej w kontekście konieczności wymiany źródeł ciepła i możliwości uzyskania realnego wsparcia na tego rodzaju transformację.