energia

Veolia Energia Poznań S.A. coraz bliżej rozpoczęcia budowy dwóch bloków gazowych w Poznaniu. W połowie kwietnia spółka uzyskała decyzję środowiskową, która jest kluczowym elementem procesu inwestycyjnego. Planowane przedsięwzięcie ma na celu całkowite odejście od wykorzystania węgla w procesie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w Poznaniu.

Dwa bloki gazowe o łącznej mocy ciepłowniczej 320 MWt i elektrycznej 200 MWe powstaną na terenie Elektrociepłowni Karolin. Ich budowa zakończy się w 2025 roku. Pierwsze wyprodukowane w nich ciepło trafi do odbiorców w Poznaniu w sezonie grzewczym 2026/2027. Planowana przez Veolię inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu niezbędnych zgód ze strony jej udziałowców.

Budowa dwóch bloków gazowych jest dla nas krokiem milowym na drodze transformacji energetycznej. Veolia Energia Poznań będzie sukcesywnie zmniejszać udział węgla w procesie produkcji ciepła i energii elektryczne,j aż do jego całkowitego wyeliminowania do roku 2030. – mówi Dalida Gepfert, prezes zarządu, dyrektor generalny Veolii Energii Poznań S.A. – Traktujemy tę inwestycję nie tylko jako jeden z kluczowych elementów procesu dekarbonizacji w Poznaniu, ale także jako ważny wkład w transformację energetyczną w wymiarze krajowym’. 

Decyzja o wykorzystaniu technologii gazowej, wynika z roli błękitnego paliwa jako przejściowego źródła energii, mogącego zastąpić węgiel przy produkcji ciepła dla mieszkańców tak dużego miasta, jakim jest Poznań. Dzięki inwestycji w Elektrociepłowni Karolin możliwe będzie ograniczenie zużycia węgla o 450 tys. ton rocznie, co wpłynie na zmniejszenie emisji pyłów (o 49%), dwutlenku siarki (o 76%) i tlenku azotu (o 73%). Wykorzystanie paliwa gazowego oznacza także brak odpadów paleniskowych np. popiołów i wysoką sprawność wytwarzania. 

– Strategia Veolii zakłada całkowite odejście od węgla do 2030 roku. W Poznaniu już w 2026 roku dzięki nowym blokom gazowym, wykorzystaniu biomasy i ciepła z Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych zmniejszymy udział węgla w naszym miksie paliwowym do 25%.– dodaje Dalida Gepfert. 

Ekologiczna transformacja energetyczna 

Veolia Energia Poznań od wielu lat realizuje szereg inwestycji i wdrożeń służących poprawie efektywności energetycznej i zapewniających możliwość odzysku ciepła oraz jego produkcję z paliw alternatywnych w stosunku do węgla. Wśród warto wymienić: 

• instalację odzysku ciepła w fabryce VW, 

• instalację odzysku energii ze ścieków w Szlachęcinie 

• oraz budowany właśnie jeden z największych w Polsce akumulatorów ciepła. 

W ramach inwestycji w podpoznańskim Szlachęcinie powstała innowacyjna instalacja kogeneracyjna połączona z pompą ciepła, odzyskująca ciepło ze ścieków. Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania możliwe jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o ok. 2 tys. ton rocznie.

Będziemy konsekwentnie realizować naszą transformację, ale też z poszanowaniem dla bezpieczeństwa i możliwości naszych odbiorców. Ciepło systemowe ma odegrać bardzo ważną rolę w transformacji energetycznej kraju, ale koszty inwestycji nie mogą przełożyć się na odbiorców, co mogłoby doprowadzić do pogłębiania się zjawiska wykluczenia energetycznego – widocznego w małych miastach. Dlatego prowadzimy naszą transformację w sposób odpowiedzialny, uzasadniony ekonomicznie i środowiskowo.– komentuje Jan Pic, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. technicznych Veolii Energii Poznań S.A. 

Wielkopolska Energia

Inwestycja w Elektrociepłowni Karolin zbiega się w czasie z uruchomieniem nowego programu spółki o nazwie „Wielkopolska Energia”, którego celem jest promocja rozwiązań służących ekologicznej transformacji energetycznej realizowanych zarówno przez spółkę, jak i jej partnerów. W jego ramach spółka będzie również zachęcała inne firmy z regionu do współpracy oraz tworzyła projekty z zakresu ekologicznej transformacji energetycznej. Będzie także inwestowała m.in. w innowacje i rozwiązania niskoemisyjne.

Więcej informacji o inwestycji i o programie „Wielkopolska Energia” znajduje się na stronie www.wielkopolskaenergia.pl.

[materiał powstał we współpracy z firmą Veolia Energia Poznań S.A.]

Źródło: Informacja prasowa