domena

Tendencja wzrostowa liczby nazw w domenie .pl i więcej odnowień domen – wynika z najnowszego raportu Rejestru domeny .pl w NASK. Opublikowany raport dotyczy rynku nazw domeny .pl w pierwszym kwartale 2021 roku.

W otwierającym rok 2021 kwartale zarejestrowano 201 338 nowych nazw, czyli o ponad 22 tysiące więcej niż w poprzednim. Na koniec marca w Rejestrze domeny .pl znajdowało się 2 496 218 aktywnych nazw w DNS. Wzrost liczby dotyczył nazw utrzymywanych bezpośrednio w domenie .pl, które stanowiły ponad 80% wszystkich nazw. Wskaźnik odnowień utrzymał tendencję wzrostową i wyniósł 71,29%, pobijając rekord z czwartego kwartału 2020 roku.

Pod koniec analizowanego okresu było 1 104 131 abonentów nazw domeny .pl. W porównaniu z poprzednim kwartałem liczba ta wzrosła o ponad 9 tysięcy.

421 744 na koniec marca, czyli prawie 16,5 tysiąca więcej nazw w porównaniu z poprzednim kwartałem zabezpieczonych było DNSSEC. Ponowny wzrost zainteresowania abonentów DNSSEC, jedną z fundamentalnych usług z obszaru bezpieczeństwa domeny .pl, wynikał między innymi z kampanii prowadzonych przez Partnerów NASK. Informacja odnośnie oferowania usługi DNSSEC przez rejestratora domeny .pl dostępna jest na stronie: https://www.dns.pl/lista_rejestratorow.

W ramach Dnia Domeny Internetowej, obchodzonego 15 marca, NASK przedstawił szerszemu gronu użytkowników Internetu najważniejsze korzyści z rejestracji domeny .pl w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi.

Raport za pierwszy kwartał 2021 roku można pobrać tutaj.

O NASK

NASK jest Państwowym Instytutem Badawczym nadzorowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Kluczowym polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa Internetu. Reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci zajmuje się Centrum Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury, w którym działa zespół CERT Polska. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wyznaczyła NASK PIB rolę jednego z trzech CSIRT poziomu krajowego (CSIRT MON, CSIRT ABW, CSIRT NASK).

NASK prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie opracowywania rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych oraz innych złożonych systemów sieciowych. Istotne miejsce zajmują badania dotyczące biometrycznych metod weryfikacji tożsamości w bezpieczeństwie usług. Jako operator telekomunikacyjny NASK oferuje innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne dla klientów finansowych, biznesowych, administracji i nauki.

NASK prowadzi także Rejestr Domeny .pl, utrzymując ponad 2,5 mln domen na rzecz ponad 1 mln abonentów. Jest również członkiem CENTR – zrzeszenia rejestrów domen krajowych w Europie. Ściśle współpracuje z organizacją koordynującą funkcjonowanie światowego Internetu ICANN.

Ważną rolę pełni działalność edukacyjna i popularyzacja idei społeczeństwa informacyjnego. W Akademii NASK prowadzone są unikatowe szkolenia dla uczniów, nauczycieli, firm i instytucji ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ICT oraz bezpieczeństwa w sieci. Od lat realizowany jest program Komisji Europejskiej Safer Internet, promujący bezpieczne korzystanie z nowych technologii i Internetu wśród dzieci i młodzieży. Badaniem społecznych aspektów Internetu i nowych technologii zajmuje się Zespół Badań Rynku i Opinii ThinkStat.

NASK jest operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), odpowiedzialnym za jej uruchomienie i utrzymanie. OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej, dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. NASK poza dostarczeniem szkołom usług dostępu do Internetu, zapewnia system bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne, w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych. W ramach OSE działa projekt Edukacyjna Sieć Antysmogowa – program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Kursy e-learningowe z m.in. cyberbezpieczeństwa, ICT i sztucznej inteligencji uczniom i nauczycielom oferuje OSE IT-Szkoła.

W ramach instytutu funkcjonuje Zespół Dyżurnet.pl, który przyjmuje zgłoszenia, dotyczące nielegalnych treści w Internecie, przede wszystkim związanych z materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystywanie dzieci.

Źródło: Informacja prasowa

MEDIA NASK