Pompy hydrauliczne to elementy hydrauliki siłowej, które służą do przenoszenia cieczy hydraulicznej ze zbiornika do innych elementów. Znajdują one wiele zastosowań, w tym w maszynach rolniczych i sprzęcie budowlanym. Pompy hydrauliczne można podzielić na dwie grupy: wyporowe i odśrodkowe. Pompy wyporowe wykorzystują tłoki lub wirniki do przemieszczania cieczy przez korpus pompy. Pompy odśrodkowe wykorzystują siłę odśrodkową do poruszania cieczy w korpusie pompy. Te dwa rodzaje pomp hydraulicznych są przeznaczone do różnych zastosowań, przy czym pompy wyporowe są zwykle stosowane do dużych przepływów, a pompy odśrodkowe do małych przepływów przy wyższych ciśnieniach.

Pompy hydrauliczne wyporowe

Pompy hydrauliczne wyporowe mają w obudowie wirniki, które obracając się, przepychają ciecz przez korpus pompy. Są one często nazywane pompami membranowymi lub tłokowymi, ponieważ do wytwarzania ciśnienia podczas obracania się wokół własnej osi wykorzystują odpowiednio membranę lub tłok. Ze względu na taką konstrukcję pompy wyporowe mają wysokie natężenie przepływu, ale niskie wartości znamionowe ciśnienia w porównaniu z modelami odśrodkowymi.

Odśrodkowe pompy hydrauliczne

Odśrodkowe pompy hydrauliczne są wykorzystywane do różnych zastosowań. Mogą być używane do pompowania wody, oleju, powietrza i innych cieczy. Mogą być również stosowane do pompowania cieczy o właściwościach korozyjnych lub ściernych.

Pompa odśrodkowa to rodzaj pompy, która wykorzystuje siłę odśrodkową wytwarzaną przez obracające się części do wytworzenia ciśnienia w układzie. Ten typ pompy jest często używany do pompowania cieczy o niskim ciężarze właściwym, takich jak produkty ropopochodne i woda.

Pompy odśrodkowe są podobne do pomp wyporowych w tym sensie, że obie wykorzystują ciśnienie wytwarzane przez ruchome części do napędzania cieczy w systemach rurociągów. Różnica polega na tym, że pompy wyporowe wykorzystują ruch posuwisto-zwrotny do przepychania cieczy przez kanały w rurociągach. Natomiast pompy odśrodkowe wykorzystują części obracające się do wytworzenia ciśnienia w samych rurach systemu.

Czym jest regeneracja pomp hydraulicznych? Hydraulika siłowa

Celem regeneracji jest usunięcie z układu wszystkich nagromadzonych w nim zanieczyszczeń i przywrócenie jego pełnej funkcjonalności.

Regenerację przeprowadza się niezależnie od tego, czy jest to regeneracja wewnętrzna (w pompie), czy zewnętrzna (na zewnątrz).

Regeneracja może być przeprowadzana na dwa sposoby: ręcznie i automatycznie.

Ręczną regenerację układów hydraulicznych przeprowadza osoba przeszkolona w tym zakresie, tj. zawodowy mechanik lub inżynier zajmujący się konserwacją i naprawą maszyn i urządzeń. Regeneracja pompy hydraulicznej ręczna wymaga wstępnego przygotowania do czyszczenia i płukania, co wymaga czasu, dlatego nie zawsze jest możliwe wykonanie tej procedury wystarczająco szybko w przypadku poważnych problemów z działaniem sprzętu. Ponadto regeneracja ręczna może spowodować uszkodzenie niektórych części z powodu nieprawidłowych procedur serwisowych lub niewłaściwego doboru płynów używanych podczas samej procedury.

Regeneracja automatyczna jest przeprowadzana za pomocą specjalnych urządzeń przeznaczonych specjalnie do tego celu, co sprawia, że serwis jest bardziej efektywny niż regeneracja ręczna i pozwala uniknąć uszkodzenia niektórych części podczas regeneracji automatycznej z powodu nieprawidłowych procedur obsługi lub nieprawidłowego doboru płynów używanych podczas samych czynności serwisowych.

Dlaczego pompa hydrauliczna się psuje? Naprawa i regeneracja pomp hydraulicznych

Pompy hydrauliczne są wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach. Służą one do dostarczania cieczy pod wysokim ciśnieniem w zastosowaniach przemysłowych i motoryzacyjnych.

Najczęstszą przyczyną awarii pompy hydraulicznej jest zanieczyszczenie uszczelnień. Zanieczyszczenie może wystąpić, gdy w oleju znajduje się nadmierna ilość zanieczyszczeń lub gdy do układu przedostanie się powietrze.

Pompy hydrauliczne zwykle zawierają dwa rodzaje uszczelek: wewnętrzne i zewnętrzne. Uszczelnienia wewnętrzne znajdują się wewnątrz korpusu pompy i uszczelniają powierzchnie obrobione na zewnętrznej średnicy wału, a także pomiędzy dwoma kawałkami metalu stanowiącymi część otworu o średnicy wewnętrznej. Uszczelnienia zewnętrzne znajdują się na zewnątrz korpusu pompy i uszczelniają powierzchnie obrobione na zewnętrznej średnicy wału oraz pomiędzy dwoma kawałkami metalu stanowiącymi część otworu o średnicy zewnętrznej.

Artykuł powstał przy współpracy z serwisem pomp hydraulicznych https://hydro-dex.com/