Fot. Facebook.com/KancelariaSejmu

W jednym politycy zgadzają się na pewno. Ochrona zdrowia, po wyczerpującym roku pandemii, wymaga strategicznego planu działania – wspólnym głosem mówią przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy, KO, Lewicy, PSL, Polskich Spraw, Konfederacji i Polska 2050. “A choroby psychiczne to także choroby” – przypomina Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska (Lewica). Tak wynika z Krótkiej Piłki – kwestionariusza, który przeprowadziliśmy wśród posłów i posłanek na temat zdrowia psychicznego w Polsce. Zadaliśmy posłom cztery pytania na temat ochrony zdrowia psychicznego, budżetu zdrowotnego, dostępu do psychiatrów dziecięcych oraz obszarów państwa najbardziej dotkniętych skutkami COVID-19.

Na pytania MamPrawoWiedziec.pl dotyczące zdrowia psychicznego w Polsce odpowiedziało 131 posłów i posłanek. W podziale na kluby i koła odpowiedzi udzieliło:

• pięcioro posłów i posłanek Polski 2050 (100 proc. składu),
• dwoje na trzech posłów i posłanek koła Polskie Sprawy (66,7 proc. składu),
• 31 na 47 posłów i posłanek Lewicy (66 proc. składu),
• 67 na 129 posłów i posłanek KO (51,9 proc. składu),
• czterech na 11 posłów Konfederacji (36,4 proc. składu)
• sześcioro na 23 posłów i posłanek Koalicji Polskiej (26 proc. składu)
• 16 na 233 posłów i posłanek Zjednoczonej Prawicy (6,9 proc. składu).
Na pytania nie odpowiedzieli posłowie Kukiz’15 oraz posłowie niezrzeszeni.

Swoje poglądy zadeklarowało 21 na 43 członków i członkiń komisji zdrowia, co daje 49 proc. jej składu. Otrzymaliśmy także odpowiedzi 81 proc. składu zespołu parlamentarnego ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (21 z 31 posłów i posłanek).

91,6 proc., czyli 120 posłów i posłanek odpowiedziało, że najbardziej dotkniętym obszarem w pandemii jest system ochrony zdrowia.

64 na 131 posłów wskazało, że najbardziej w wyniku lockdownu ucierpiała gospodarka. Poproszeni o wymienienie trzech konkretnych branży wskazali m.in.:

• gastronomię (58 posłów i posłanek wymieniło tę odpowiedź)
• turystykę (44 posłów i posłanek wymieniło tę odpowiedź)
• hotelarstwo (39 posłów i posłanek wymieniło tę odpowiedź).

Za jakimi rozwiązaniami, mającymi poprawić dobrostan dzieci i młodzieży, posłowie i posłanki głosowaliby w pierwszej kolejności?

Oto najpopularniejsze odpowiedzi (można było wybrać maks. dwie):

• zatrudnienie psychologa w każdej szkole – 60,3 proc. (79 odpowiedzi)
• szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy oraz postępowania z osobami w kryzysie – 41,2 proc. (54 odpowiedzi)
• finansowanie ogólnopolskiego, całodobowego telefonu zaufania – 28,2 proc. (37 odpowiedzi)
• zmiany w systemie kształcenia pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w rozwoju psychicznym dziecka – 20,6 proc. (27 odpowiedzi)
• szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym dla rodziców –19,1 proc. (25 odpowiedzi)
• włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania – 19,1 proc. (25 odpowiedzi)
• szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych – 6,1 proc. (8 odpowiedzi)

Jak poradzić sobie z brakiem dostępu do lekarzy ze specjalizacją psychiatra dzieci i młodzieży?

Najpopularniejszy postulat to podniesienie wynagrodzenia dla rezydentów tej specjalizacji – wybrało go 79 posłów i posłanek na 131, czyli 60,3 proc.

Kolejno posłowie postulują, że należy:

• zwiększyć liczbę pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych oraz psychoterapeutów – 44,3 proc. (58 odpowiedzi)
• zadbać o równomierne rozmieszczenie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie kraju – 41,2 proc. (54 odpowiedzi)
• przygotować prognozę zapotrzebowania na lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która uwzględni rozwój demograficzny – 29,8 proc. (39 odpowiedzi)
• stworzyć zachęty do powrotu do kraju dla lekarzy-psychiatrów, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej – 12,2 proc. (16 odpowiedzi)
• zatrudnić lekarzy-psychiatrów z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy) – 6,1 proc. (8 odpowiedzi)

Budżet zdrowotny – należy podnieść nakłady na ochronę zdrowia psychicznego czy ulepszyć ich wykorzystanie?

Zdecydowana większość ze 131 posłów i posłanek uważa, że nakłady na ochronę zdrowia psychicznego należy podnieść (92,3 proc, 121 odpowiedzi).

Źródło: Dane zebrane przez serwis MamPrawoWiedziec.pl