Produkcja, przechowywanie i transport żywności podlegają ścisłym wytycznym i normom. Przedsiębiorstwa potrzebują między innymi niezawodnych planów higieny i czyszczenia, aby móc skutecznie przestrzegać wytycznych. W tym celu niezbędna jest optymalna synergia pomiędzy metodami czyszczenia , sprzętem  i środkami czyszczącymi oraz odpowiednim osprzętem. Wśród stosowanych maszyn i metod znajdują się odkurzacze na mokro i sucho, odkurzacze przemysłowe, szorowarki i zamiatarki, systemy odciągowe, technologia czyszczenia przy użyciu pary ,  czyszczenia przy użyciu ultra wysokiego ciśnienia oraz czyszczenia suchym lodem. Oprócz spełniania standardów higieny i bezpieczeństwa pracy, do czynników sukcesu zalicza się również wydajność i bezproblemową integrację z procesem produkcyjnym – podróż przez pełen wyzwań świat.

  1. Produkcja mięsa. W walce z drobnoustrojami!

Redukcja drobnoustrojów jest głównym wymogiem przy obróbce surowego mięsa. Dlatego wymagana jest technologia, maszyny i środki czyszczące, które skutecznie zwalczają wirusy i bakterie. Ostateczne czyszczenie w ciągu dnia odbywa się „metodą trójstopniową”: wstępne czyszczenie kompletnych systemów produkcyjnych polega na użyciu gorącej wody z odtłuszczaczem (środkiem usuwającym tłuszcz) w celu mechanicznego usunięcia pozostałości mięsa za pomocą szczotek i skrobaków. Następnie przeprowadza się dogłębne czyszczenie przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych, w których gorąca woda o temperaturze do 60 C jest mieszana z odpowiednim środkiem czyszczącym w celu utworzenia piany. Środek ten nakłada się na czyszczone powierzchnie przy pomocy lancy do piany. Ważne jest, aby zastosowane środki czyszczące były w stanie usunąć krew, białka i tłuszcze. Po upływie zalecanego czasu kontaktu chemii z zanieczyszczeniami, który jest zależny od rodzaju środka czyszczącego, jego ilości i stopnia zabrudzeń, powierzchnie spłukuje się gorącą wodą. Ostatnim etapem jest dezynfekcja.

W trudnodostępnych miejscach, takich jak szczeliny między płytkami, parownice profesjonalne zapewniają najwyższy poziom higieny i czystości. Gorąca para skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia, takie jak tłuszcze, oleje, które stanowią podłoże dla rozwoju wirusów i bakterii. Parownice z funkcją automatycznego samooczyszczania zapobiegają powstawaniu zarazków wewnątrz maszyny po zakończeniu czyszczenia. Przemysł spożywczy należy do sektora o podwyższonym standardzie utrzymania higieny zwłaszcza teraz w dobie wirusa Covid-19. Parownice idealnie nadają się do dezynfekcji przestrzeni o podwyższonym standardzie higieny. Firma Kärcher zleciła, niezależnemu Instytutowi, przeprowadzenie badań nad skutecznością parownic w usuwaniu wirusów. Skuteczność ta została potwierdzona, przez niezależny Instytut. Okazuje się skuteczność parownic w  przypadku usunięcia bakterii oznacza, eliminację zanieczyszczeń do 5log, co oznacza redukcję ze 100 000 000 drobnoustrojów do 1 000 lub 99,999%. W eliminacji wirusów, skuteczny poziom zostaje osiągnięty, gdy zanieczyszczenie powierzchni zostanie zmniejszone do 4log , czyli redukcji ze 100 000 000 drobnoustrojów do 10 000 lub 99,99%. Pozostałe 0,001% jest ilością uważaną za niewystarczającą do wywołania zarażenia. Tym bardziej, że w przypadku wirusów (w odróżnieniu do bakterii) niewielka ich ilość nie pomnoży się w czystym otoczeniu. Dlatego tak ważna jest teraz dbałość o czystość otaczających nas sprzętów i powierzchni. Szczególnie w przypadku koronawirusa SARS-CoV-2 sensowne jest stosowanie technologii czyszczenia parowego (temperatura strumienia pary powyżej 60 stopni C) nie tylko do czyszczenia ogólnego, ale także do czyszczenia dezynfekcyjnego. Źródłem przenoszenia wirusa (droga kropelkowa), oprócz bezpośredniego kontaktu z chorym, mogą stać się często dotykane powierzchnie. Firma Kärcher poleca do tego celu profesjonalną parownicę SG 4/4 dzięki, której efektywną dezynfekcję wirusów otoczkowych (SARS-CoV-2) można osiągnąć dzięki punktowemu czyszczeniu powierzchni przez 30 sekund. Warto pamiętać, że czyszczenie parowe wykonane zgodnie z zaleceniami producenta parownicy (prędkość, temperatura, ustawienia urządzenia zgodnie z instrukcją) jest równie skuteczne jak dezynfekcja środkami dezynfekującymi. Kärcher zaleca ich zastosowanie do czyszczenia powierzchni w miejscach o podwyższonym standardzie higieny

Czystość jest również najwyższym priorytetem w magazynach, strefach załadunkowych i rozładunkowych.  Na tych przestrzeniach najlepiej zastosować szorowarki. Szorowarki to urządzenia dedykowane do czyszczenia mechanicznego posadzek twardych i elastycznych. Urządzenia te szorują na mokro i jednocześnie zbierają brudną wodę z posadzek, dzięki czemu czyszczenie wykonywane jest skutecznie i w higieniczny sposób. Korzystanie z urządzeń myjących pozwala na umycie większej powierzchni w krótszym czasie. Szorowarki mogą również być wykorzystywane w celach dezynfekcji, mianowicie zarazki są skutecznie usuwane z powierzchni poprzez absorbowanie brudnej wody, dzięki czemu ryzyko ponownego zanieczyszczenia powierzchni jest zminimalizowane. Ważne jest również przestrzeganie zarówno prawidłowego dozowania środka chemicznego, jak i dokładnego czasu aplikacji, zgodnie ze specyfikacją producenta. Według Instytutu Roberta Kocha, do dezynfekcji chemicznej w przypadku koronawirusa należy używać środków o ograniczonym działaniu wirusobójczym (skuteczne przeciwko wirusom otoczkowym), o ograniczonym działaniu wirusobójczym PLUS lub o działaniu wirusobójczym.

2.  Piekarnia przemysłowa. W walce z  pyłem mącznym

Podczas gdy codzienne procesy produkcyjne w rzeźniach są zazwyczaj mokre, piekarnie są dosłownie pełne pyłów. Głównym wyzwaniem jest drobny pył mączny, który rozprzestrzenia się wszędzie, osadza się na elementach maszyn i w rezultacie skraca ich żywotność oraz stanowi zagrożenie wybuchem. Aby tego uniknąć, pierwszym krokiem jest zainstalowanie stacjonarnych systemów odciągowych zgodnych z wymaganiami dyrektywy ATEX (strefy wybuchowe). Zgodnie z dyrektywą produktową ATEX 2014/34/UE, mogą one być stosowane w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wybuchu i są w stanie natychmiast wchłonąć pył mączny podczas produkcji produktów mącznych. Następnym krokiem jest zastosowanie mobilnych odkurzaczy z wężami odpornymi na wysoką temperaturę do 200°C do pośredniego czyszczenia pieców.

Podczas dogłębnego czyszczenia, usuwanie cząstek zanieczyszczeń, takich jak wyschnięte resztki ciasta, z maszyn produkcyjnych często wiąże się z zastosowaniem czyszczenia przy pomocy suchego lodu, czyli wiąże się z procedurą wydmuchiwania cząstek, w której pelety CO2 są stosowane jako środek rozpylający. Peletki są wyrzucane w strumieniu sprężonego powietrza do prędkości dźwięku i sublimacji bezpośrednio po kontakcie z obrabianą powierzchnią. Wydmuchiwanie suchego lodu opiera się na trzech efektach fizycznych: po pierwsze, wyrzucane granulki uwalniają swoją energię kinetyczną przy uderzeniu. Po drugie, usuwana materia i zanieczyszczenia stają się kruche w wyniku nagłego schłodzenia do -79°C i pękają. Po trzecie, część zamarzniętego dwutlenku węgla przenika do szczelin inkrustowanego brudu, sublimuje, zwiększając w ten sposób jego objętość o współczynnik 700 i powoduje całkowite oderwanie się brudu. Zaletą tego procesu czyszczenia jest to, że jest ono szybkie, dokładne, suche i delikatne. Wrażliwe elementy systemów produkcyjnych, takie jak silniki czy zawory, nie ulegają uszkodzeniu.

Woda jest ponownie używana w końcowym oczyszczaniu systemów produkcyjnych, przy czym, podobnie jak w rzeźniach, instalowane są stacjonarne jednostki wysokociśnieniowe z wieloma punktami poboru lub używane są pojedyncze mobilne urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody. Podobnie w piekarniach, gdzie np. przygotowywane są kanapki w kuchni, czyszczenie na mokro odbywa się przy pomocy wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących i mniejszych szorowarek.

  1. Przemysł browarniczy. W walce w pleśnią!

Spoglądając na przemysł produkcji napojów, browary mają do spełnienia znacznie więcej wytycznych w porównaniu z producentami napojów bezalkoholowych, ponieważ nie chodzi tu tylko o dodawanie syropu lub innych dodatków do wody. Produkcja rozpoczyna się od przetwarzania słodu, który jest mielony na miazgę. W procesie tym powstają drobne pyły, które można usunąć za pomocą mobilnych odkurzaczy zgodnych z dyrektywą ATEX np.  odkurzacze przemysłowe IVS lub IVM marki Kärcher. Zbiorniki, pojemniki i przewody rurowe tworzące zamknięty obieg mogą być czyszczone od wewnątrz za pomocą zainstalowanych na stałe systemów samoczyszczących, zwanych „systemami czyszczenia na miejscu”. Rozwiązania wysokociśnieniowe są często stosowane w otwartych zbiornikach i kontenerach. Do mycia na zewnątrz oraz czyszczenia ścian i podłóg pokrytych płytkami stosuje się stacjonarne systemy wysokociśnieniowe z wieloma portami. Dzięki odpowiednim akcesoriom lance wysokociśnieniowe można przekształcić w urządzenia do czyszczenia powierzchni ścian i podłóg. Osiągają one do 10 razy większą wydajność powierzchni niż standardowe dysze wysokociśnieniowe. Ponieważ wilgotność w browarach jest bardzo wysoka, obszary krytyczne są czyszczone za pomocą urządzeń do czyszczenia parą, aby zapobiec powstawaniu pleśni. Po zakończeniu czyszczenia, można użyć  szorowarek – maszyn myjąco-zbierających, idealnie manewrujących w wąskich korytarzach, do wciągnięcia powstałej wody z zanieczyszczeniami.

Powyższe przykłady pokazują, że we wszystkich sektorach przemysłu spożywczego , proces czyszczenia jest niezbędny by sprostać normom higieny. Ważne jednak, że każdy sektor rządzi się swoimi prawami i należy technologię dobrać indywidualnie.

Innym czynnikiem, który jest wspólny dla wszystkich gałęzi przemysłu spożywczego jest oczyszczenie wody. Oprócz zachowania samego zasobu, kluczową rolę odgrywa tu również koszt. Systemy uzdatniania wody są często opłacalną inwestycją, ponieważ woda może być ponownie wykorzystana po oddzieleniu wody i środka czyszczącego, co znacznie zmniejsza samo zużycie. Dotyczy to w szczególności systemów mycia pojazdów, ponieważ zużycie wody jest tu szczególnie wysokie.