Instytut De Republica wraz z Instytutem Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego zapraszają na konferencję naukową „Stulecie Powstań Śląskich. Górny Śląsk wczoraj i dziś”, która odbędzie się 27 października bieżącego roku w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Rozpoczęcie konferencji zaplanowane jest na godzinę 10:00 i poprzedzi je otwarcie wystawy pt. „Powstania Śląskie”.

– Instytut De Republica został powołany między innymi po to, aby popularyzować polską naukę, która dotyka różnych dziedzin, także historii naszego kraju. Bardzo ważnym punktem na mapie historycznej Polski są powstania śląskie, które wpisały się na karty narodowej pamięci jako jedne z największych zrywów niepodległościowych. Udowadniają, że polski patriotyzm i poczucie przynależności państwowej są w stanie zagrzać do walki o kraj nawet poza jego granicami, nawet, kiedy po latach nieobecności na mapach świata, odradza się on jako zupełnie nowy byt. Konferencja, którą organizujemy jest więc bardzo ważna z co najmniej kilku aspektów: po pierwsze przypomina o wydarzeniach sprzed stu lat, po drugie, dzięki różnorodnej tematyce zaplanowanych referatów pozwala spojrzeć na nie wielowymiarowo i wieloaspektowo, po trzecie jest areną do wymiany poglądów na tematy zupełnie współczesne, związane z Górnym Śląskiem – mówi Dyrektor Instytutu De Republica dr hab. Bogumił Szmulik, prof. ucz.

Dyrektor Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka, który wygłosi referat zatytułowany „Powstania Śląskie na tle powstań narodowych” zaznacza: – Polskie powstania w XVIII, XIX i XX wieku wybuchały na terenach zajętych przez zaborców, a później przez okupantów. Ich celem było odzyskanie niepodległości. W większości nie zyskały one liczącego się poparcia na forum międzynarodowym i zakończyły się klęską. (…) Trzecie powstanie śląskie, które miało miejsce 1921 roku., pod względem mobilizacji sił i skali użytych środków oraz zaangażowania społecznego należało do jednych z większych powstań w XIX i w XX wieku. Walki prowadziły wielkie ugrupowania wojskowe dysponujące bronią ciężką, w tym pociągami pancernymi i artylerią. W trzecim powstaniu śląskim dominuje postać Wojciecha Korfantego. Wywołał powstanie, kierował nim i w odpowiednim momencie doprowadził do jego zakończenia.

Referaty związane z historią w kontekście powstań śląskich wygłoszą między innymi prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka (Dyrektor Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego), prof. dr hab. Marek Kornat czy dr hab. Czesław Kłak, prof. ucz. oraz dr hab. Grzegorz Bębnik.

Program konferencji przewiduje także panel dyskusyjny poświęcony historii oraz problemom współczesnego Górnego Śląska, w którym udział wezmą między innymi przedstawiciele władz lokalnych – Wojewoda Śląski – Pan Jarosław Wieczorek oraz Marszałek Województwa Śląskiego – Pan Jakub Chełstowski. Podsumowaniem dnia będzie projekcja filmu „Wojciech Korfanty”, poświęconego inicjatorowi i głównemu dowodzącemu trzeciego powstania śląskiego. Wydarzenie zakończy się około godziny 17:30.

***

Instytut De Republica został powołany na mocy zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. Głównym celem jego działalności jest promocja i popularyzacja polskiej nauki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, wytworzenie mechanizmów i kapitału społecznego, który organizowałby się wokół idei państwowości oraz uwolnienie potencjału polskiej nauki w tych obszarach.

We współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce i na świecie, jednostkami administracji państwowej oraz jednostkami badawczymi, Instytut De Republica organizuje konferencje naukowe i seminaria, które stanowić mają platformę wymiany opinii wobec prezentowanych na nich wyników naukowych prac badawczych. Zadaniem Instytutu jest też popularyzowanie najbardziej interesujących osiągnięć polskich naukowców w formie publikacji i multimediów.

Instytut De Republica docelowo ma stać się nowoczesnym zapleczem eksperckim, promocyjnym i wydawniczym dla tak niedocenianych w Polsce i poza jej granicami, a tak ważnych dla właściwego rozumienia naszej historii i zjawisk społecznych, dziedzin nauki.