W badaniu United Surveys dla „Wprost” ankietowanych zapytano, czy ich zdaniem powrót byłego premiera Donalda Tuska do Platformy Obywatelskiej pozwoliłby tej partii odzyskać zaufanie wyborców.

Aż 57,5 proc. respondentów odpowiedziało, że powrót byłego szefa PO nie pozwoliłby na odzyskanie przez tę partię zaufania swoich wyborców, przeciwnego zdania jest 27,7 proc. ankietowanych. Natomiast 14,8 proc. badanych nie ma zdania w sprawie wpływu powrotu Tuska na PO.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys dla „Wprost” 21 maja 2021 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych osób. W badaniu zastosowano metodę telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).