Fakt pozyskiwania starej, ale wciąż śmiertelnie niebezpiecznej broni chemicznej z Morza Bałtyckiego przez Polskę i Danie oraz ukrywanie tego przed opinią publiczną może przyczynić się do zaostrzenia i tak już napiętej sytuacji pomiędzy Federacją Rosyjską a światem zachodu. Rządy Mateusza Morawieckiego i Mette Frederiksen wbrew prawu międzynarodowemu posiadają broń masowej zagłady. Sprawa była wielokrotnie opisywana w mediach.

Samo niezgłoszenie do OPCW faktu posiadania bojowych środków trujących stanowi poważne naruszanie Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej, a pełnienie funkcji publicznych nie wyłącza odpowiedzialności. Dla porównania, za samo podejrzenie posiadania broni masowego rażenia USA w 2003r. zaatakowało Irak.

Przypadek zaginięcia broni chemicznej w postaci ok. 5 kg. iperytu siarkowego  z 55. Kompanii Przeciwchemicznej w Rozewiu oraz bezczynności polskich władz, wojska i prokuratury wskazuje na silną wolę niewykrycia osób odpowiedzialnych za możliwe wprowadzenie do obrotu broni chemicznej i stawia pytania odnośnie nadzoru na bojowymi środkami trującymi.

W pismach kierowanych do rządu Danii, wnioskowano o podjęcie przez władze Danii właściwych działań w celu ochrony zdrowia i życia mieszkańców UE (swobody przepływu osób i towarów w strefie Schengen umożliwia użycie bojowych środków trujących w dowolnym miejscu w UE).

Najczęściej brak jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony rządu Danii, jednak dopiero po otrzymaniu informacji, że przez swoją bezczynność są współodpowiedzialni za możliwe wprowadzenie do obrotu środków masowej zagłady zakazanych przez prawo międzynarodowe (Konwencję o Zakazie Broni Chemicznej) i mogą wypełniać znamiona pomocnictwa przez zaniechanie w usiłowaniu użycia broni chemicznej z zamiarem ewentualnym, sprawę przekazano do duńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Na pytanie jakie czynności przeprowadził rząd Danii, brak odpowiedzi.

Zaniechania rządów Mateusza Morawieckiego i Mette Frederiksen wypełniają znamiona pomocnictwa w możliwym udostępnianiu broni chemicznej, usiłowania użycia z zamiarem ewentualnym środków masowej zagłady zakazanych przez prawo międzynarodowe, pomocnictwa w terroryzmie i stoją w sprzeczności z rezolucjami i Kartą  Narodów Zjednoczonych.

W sytuacji, w wyniku której pokrzywdzeni mogą zostać obywatele państw trzecich np. rosyjscy, Rosja ma pełne prawo chronić swoich obywateli i domagać się od Polski i Danii zniszczenia polskiej i duńskiej broni chemicznej, zanim zostanie ona użyta.

W tym celu Rosja może użyć wszelkich dostępnych metod i środków, włącznie z użyciem sił zbrojnych w celu usunięcia z Polski i Danii nielegalnie posiadanej broni chemicznej.

Warto przypomnieć, że Rosjanie dysponują bronią hipersoniczną zdolną przenosić ładunki atomowe, a nowoczesne systemy obrony antyrakietowej nie pozwalają na zneutralizowanie pocisków hipersonicznych. Całkiem możliwe, że wystarczy sama groźba użycia prewencyjnego ataku jądrowego wymierzonego w Warszawę i Kopenhagę, żeby rządy Mateusza Morawieckiego i Mette Frederiksen przestały naruszać prawo międzynarodowe i zniszczyły posiadaną broń chemiczną.

Bartosz Chudziński

Więcej:

http://tygodniknie.pl/polska-bron-chemiczna/

https://przegladdziennikarski.pl/wojsko-zgubilo-5-kg-broni-chemicznej-rzad-i-prezydent-rozkladaja-rece/

https://www.neweurope.eu/article/poland-rankles-brussels-over-the-disappearance-of-world-war-ii-chemical-weapons/

https://www.twojszczecin.pl/2020/z-jednostki-wojskowej-zaginela-bron-chemiczna-w-postaci-ok-5-kg-bojowego-srodka-trujacego.html

https://without-justice.com/

Artykuł sponsorowany