Future Processing znalazło się w gronie kilku tysięcy światowych liderów uzyskując prestiżowy Certyfikat Kincetric Best Employers (https://www.kincentric.com/bestemployers/global-best-employers/market-best-employers). To wyróżnienie przyznawane od ponad 20 lat firmom w Polsce i na świecie, które w szczególny sposób dbają o rozwój i zaangażowanie pracowników.

– Certyfikat Best Employers jest dla nas oczywiście sporym wyróżnieniem. Z drugiej strony jednak, nie wyobrażam sobie, by Future Processing jako firma technologiczna, traktowałaby rozwój pracowników pobieżnie. Strat byłoby więcej niż korzyści i to nie tylko dla pracownika, ale również firmy i jej klientów. Nasza firma się rozwija wraz z rozwojem ludzi, którzy mają odpowiednie warunki, by uwolnić własny potencjał i kreatywność w codziennej pracy. – wyjaśnia Michał Sztanga, CEO Future Processing.

W programie wyróżniani są pracodawcy tworzący najbardziej angażujące miejsca pracy. O rzetelności badania świadczy fakt, że końcowy raport powstaje w oparciu o poufne odpowiedzi pracowników. Pytania dotyczą czterech obszarów: zaangażowania pracowników, zwinności biznesowej (agility), angażującego przywództwa oraz orientacji na ludzi.

– Zaangażowanie i ciągły rozwój naszego zespołu to dwa główne filary, na których budujemy Future Processing. Dzięki naszym ludziom jesteśmy dokładnie w tym miejscu i razem planujemy dalszy rozwój zarówno personalny, jak i całej organizacji. Jesteśmy dumni z wyników badania i zdobycia tytułu Best Employers, tym bardziej, że rok 2021 był bardzo trudny dla wielu organizacji i był egzaminem dla wielu pracodawców w kontekście podejścia do ludzi. Zdaliśmy ten egzamin, z czego się niezmiernie cieszymy. Rok 2022 rzuca nam wiele wyzwań, ale FP na pewno pozostanie miejscem, w którym po prostu dobrze się pracuje i nawiązuje wartościowe relacje.- komentuje Tomasz Ciapała, Chief People Officer w Future Processing.

Według badania Kincentric, Future Processing wyróżnia się szczególnie w trzech obszarach: współpracy w zespołach, komunikacji najwyższej kadry zarządzającej oraz możliwości rozwoju kariery w firmie. Ten ostatni obszar jest oceniany przez pracowników szczególnie wysoko – firma notuje aż 37 p. p przewagi nad europejską średnią branży IT.

W tegorocznym badaniu Future Processing uzyskało rezultat 67% zaangażowanych pracowników, co stawia firmę powyżej średniej krajowej (średniej firm ze wszystkich branż w Polsce) (+15 p. p.), a także w branży IT w Europie (+13 p. p.). Polska firma technologiczna znajduje się coraz bliżej europejskiej czołówki Najlepszych Pracodawców, notując zaledwie 9 p. p. straty – co jest istotnym osiągnięciem, biorąc pod uwagę rygorystyczne kryteria programu.

– W przypadku Future Processing wyniki zostały opracowane na podstawie 909 wypełnionych ankiet, a firma znalazła się powyżej górnego kwartyla wyników dla Polski w obszarze zaangażowania pracowników, zwinności biznesowej i angażującego przywództwa – mówi Zofia Dukielska, Senior Consultant w Kincentric

Certyfikat przyznawany jest organizacjom na całym świecie – w programie w ciągu ostatnich 5 lat wzięło udział ponad 4000 firm. W polskiej edycji programu co roku startuje około 100 organizacji. Certyfikowane przedsiębiorstwa zatrudniają od 50 do kilkudziesięciu tysięcy pracowników i reprezentują różne branże np. związane z tworzeniem oprogramowania, opieką zdrowotną, FMCG, produkcją, hotelarstwem.

Firmy wyróżnione Certyfikatem Kincentric Best Employer budują dodatkową przewagę konkurencyjną dzięki analizie wniosków płynących z badania oraz identyfikacji obszarów, które mogą wymagać poprawy. Badanie Kincentric Best Employers pomaga w budowaniu zrównoważonej przewagi rynkowej. Dane historyczne wskazują, że firmy biorące udział w badaniu corocznie poprawiają swoje wyniki, niwelując ewentualne słabsze strony i notują nawet o 86% większy wzrost sprzedaży niż pozostali konkurenci.