Woda to bardzo ważny element ekosystemu. Niestety w Polsce zaczyna nam jej brakować. Nasze zasoby wodne są na poziomie Egiptu.

Dnia 28 maja 2021 r. w Państwowej Agencji Prasowej w Warszawie Fundacja Polska Ziemia zorganizowała konferencję prasową “Bezpieczeństwo wodne kraju.

Spotkanie z ekspertami miało zwrócić uwagę na fakt wysychania naszego raju.

Jak pokazują specjalistyczne badania, naukowe wody mamy bardzo mało. Na jednego mieszkańca Polski przypada jej tylko 1600 m/3 rocznie.

Oznacza to, że jesteśmy krajem, który wysycha. Jeżeli nie powstrzymamy tego procesu, już za parę lat będzie groziła na sucza na niewyobrażalną skalę.

Konferencja „Bezpieczeństwo wodne kraju” miała na celu uwagę zwrócenie uwagi na problem wysychania Polski i próba odpowiedzi na pytanie: „czy jesteśmy należycie zabezpieczeni w wodę”. Zaproszeni na konferencję eksperci, omówili „problem” z wodą w czterech panelach.

W ostatnich latach spore kontrowersje budził pomysł regulacji rzek czy konieczność stawiania instalacji hydrotechnicznych.

Do sprawy ustosunkował się dr Grzegorz Chocian. Temat ten, który przychodzi mi zreferować jest bardzo trudny. Jest mało przyjemny, bo często mocni wiąże się jakimiś konfliktami społecznymi.

Mówił dr Chocian.

Powinniśmy nauczyć się słuchać siebie nawzajem, wyciągać wnioski i starać się konstruktywnie współpracować na rzecz jakiegoś celu.

Tym celem jest retencjonowanie wody tam gdzie ona spadła, ale też rozumiemy, że mamy ta wodę przetrzymywać na okresy, kiedy będzie jej mniej, to powinniśmy wspólnie działać.

Zauważył prelegent.

To co w Polsce jest wielkim problemem to, że mamy bardzo dużo zapóźnień, które wywołują skutki, a te skutki wywołują konflikty społeczne.

Dodał Grzegorz Chocian.

Betonowanie rzeki to jest skojarzenie z rzekami Azjatyckimi, gdzie powstają wieżowce betonowe na rzekach.

Tymczasem w projekcie Siarzewo, który rozgrzewa do czerwoności emocje, a moim zdaniem niesłusznie. Dlatego, że za mało w pewnym momencie było informacji na temat intencji.

Ocenił ekspert.